Рerfect voor het vergrendelen van deuren en veiligheidskappen van machines!