Algemene verkoopvoorwaarden

  1. Terminologie

Op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten is de volgende terminologie van toepassing: “Klant”, “U” en “Uw” verwijzen naar u, de klant van P.A. Berman Techniek B.V., en in overeenstemming met de algemene voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “onszelf”, “wij”, “onze” en “ons”, verwijst naar P.A. Berman Techniek B.V., ook wel Berman, Berman Techniek of BermanTec genoemd. “Partij”, “Partijen” of “Ons”, verwijst naar zowel de klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot het leveren van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en wordt daarom als een verwijzing naar hetzelfde beschouwd.

2. Offertes

A. Offertes zijn pas bindend na het plaatsen en accepteren van een bestelling. Een bestelling vormt een aanbod van u om de goederen te kopen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. U bent er verantwoordelijk voor dat de voorwaarden van uw bestelling volledig en nauwkeurig zijn.

B. Uw bestelling wordt alleen erkend wanneer we een schriftelijke acceptatie van uw bestelling afgeven, die in welke vorm dan ook per e-mail zal worden verzonden, op welk moment een juridisch bindend contract zal worden gevormd.

3. Prijzen:

A. De prijs van de goederen wordt vermeld in uw bestelling, of, indien niet vermeld, in onze prijslijst die van kracht is op het moment dat u uw bestelling plaatst. Onze prijzen zijn te allen tijde in te zien op onze website. Onze prijzen kunnen op elk moment veranderen, maar prijswijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die u al heeft geplaatst. Deze prijzen zijn exclusief BTW.

B. De prijzen voor de goederen zijn exclusief bezorgkosten, die worden opgeteld bij het totaal verschuldigde bedrag.

C. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de goederen die we verkopen, onjuist geprijsd zijn. Normaal gesproken controleren we de prijzen als onderdeel van onze verzendprocedures, zodat, wanneer de juiste prijs van de goederen lager is dan de door ons aangegeven prijs, we het lagere bedrag in rekening brengen bij het verzenden van de goederen naar u. Als de juiste prijs van de goederen hoger is dan de prijs die op onze website staat vermeld, nemen we contact met u op en wachten we op uw instructies.

D. Tenzij u een goedgekeurde krediethandelsrekening bij ons heeft, moet u de goederen vooraf betalen met een creditcard of bankpas, directe bankoverschrijving, iDEAL of PayPal. We moeten het beschikbare geld ontvangen voordat een bestelling wordt verzonden. Als u een handelsrekening bij ons heeft, zijn de voorwaarden van die handelsrekening van toepassing. We kunnen op elk moment kredietlimieten van een handelsaccount wijzigen of verwijderen zonder dat we daarvoor een reden hoeven op te geven.

F. Als u een bedrijf bent en enige aan ons verschuldigde bedragen niet betaalt, hebben wij het recht u over het achterstallige bedrag rente in rekening te brengen van 4%. Deze rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldag tot de datum van daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, zowel voor als na vonnis. U moet ons rente betalen samen met een eventueel achterstallig bedrag.

4. De goederen:

A. Alle door ons geproduceerde monsters, tekeningen, beschrijvende zaken of advertenties en alle afbeeldingen in onze catalogi of brochures zijn uitsluitend bedoeld om een ​​idee te geven van de goederen die erin worden beschreven. Alle namen en onderdeelnummers van de originele uitrusting en voertuigfabrikanten worden alleen ter referentie gebruikt. Ze maken geen deel uit van het contract en hebben geen contractuele kracht.

5. Verzending:

A. Als verzendopties biedt Berman Techniek u Post NL, Standaard en Express leveringen met DHL-Parcel, UPS en UPS Express. Onze voorkeursvervoerder is momenteel DHL-Parcel.

B. Het is ons streven om alle bestellingen (mits voorradig) die tot 15:00 uur op dezelfde dag zijn geplaatst via onze voorkeurstransporteur te verzenden. Houd er rekening mee dat alternatieve vervoerders een eerdere dagelijkse afhaaltijd kunnen hebben.

C. Wij rekenen bezorgkosten volgens de werkelijke kosten van de geselecteerde vervoerder.

D. Als u de levering door uw eigen schuld niet van de vervoerder ontvangt en de goederen door deze vervoerder naar ons magazijn worden geretourneerd, bent u verplicht de extra verzendkosten voor deze retourzending te betalen.

E. Voor website-bestellingen: om de werkelijke verzendkosten te zien, moet u het gewenste artikel in uw winkelwagentje toevoegen en het afleveradres invoeren. De werkelijke verzendkosten worden automatisch berekend.

F. Voor directe bestellingen rechtstreeks met ons team: om de werkelijke verzendkosten te kennen, hebben we het afleveradres, uw exacte bestelling en de gewenste levertijd nodig. De werkelijke verzendkosten worden automatisch berekend en we kunnen dit ter referentie per e-mail bevestigen.

G. Voor bestellingen die buiten Europa geleverd moeten worden, kunnen extra bezorgkosten in rekening worden gebracht. Neem contact met ons op voordat u uw bestelling indient voor meer informatie.

H. De vrijblijvende levertijden zijn (na het plaatsen van uw bestelling)

– binnen de EU ca. 1-5 dagen (afhankelijk van de locatie)

– VK en VS ca. 3-4 dagen

– Rest van de wereld ca. 5 dagen

I. Indien uit voorraad leverbaar worden bestellingen via onze website of per e-mail, die wij buiten onze standaard kantooruren ontvangen, de volgende werkdag verzonden.

J. Op verzoek kunnen wij u als optie levering de volgende dag aanbieden. Voor speciale verzendvragen kunt u contact opnemen met een van onze collega’s. Wij kunnen u dan een verzendoplossing op maat aanbieden.

Levering aan bedrijf:

K. Als u een bedrijf bent, erkent u dat alle leveringsdata schattingen zijn en dat wij niet aansprakelijk zijn voor het niet naleven van dergelijke verwachte leveringsdata.

Levering aan particulier:

L. Als u een consument bent en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf, dan kunt u uw bestelling onmiddellijk annuleren als we onverhoopt de verwachte leveringsdatum niet waar kunnen maken:

– wij hebben geweigerd de goederen te leveren;

– levering binnen de leveringstermijn was essentieel (rekening houdend met alle relevante omstandigheden); of u heeft ons, voordat we uw bestelling accepteerden, verteld dat levering binnen de leveringstermijn essentieel was.

M. Als u uw bestelling niet meteen wilt annuleren (of niet het recht hebt om dit te doen), kunt u ons een redelijke leveringstermijn geven en kunt u uw bestelling annuleren als we die deadline niet halen.

N. Als u de bestelling heeft geannuleerd vanwege een te late levering en de goederen vervolgens zijn aangekomen, dan kunt u deze op onze kosten retourneren. Neem dan contact met ons op om dit te regelen.

6. Discrepanties/claims

A. Afwijkingen in de verzending moeten binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld.

B. Claims voor afwijkingen met betrekking tot retour zenden, tegoeden of facturen moeten worden ingediend binnen 14 dagen.

7. Titel en risico

A. Het risico van de goederen gaat op u over bij voltooiing van de levering. De eigendom van de goederen gaat niet eerder op u over dan:

 – we de volledige betaling (contant of via bankoverschrijving) voor de goederen ontvangen hebben

 – u de goederen doorverkoopt, in welk geval de eigendom van de goederen onmiddellijk voor het tijdstip van dergelijke doorverkoop op u overgaat.

B. Totdat de eigendom van de goederen op u is overgegaan, dient u:

 – de goederen gescheiden van alle andere goederen in uw bezit op te slaan, zodat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als ons eigendom;

–  geen herkenningsteken of verpakking op of met betrekking tot de goederen verwijderen, onleesbaar maken of verdoezelen;

– de goederen in goede staat houden en verzekerd houden tegen alle risico’s voor hun volledige prijs vanaf de datum van levering;

– ons onmiddellijk op de hoogte stellen als er stappen worden ondernomen, gedreigd of voorgesteld met betrekking tot een insolventieprocedure tegen of met betrekking tot u;

– ons de informatie met betrekking tot de goederen te verstrekken die we van tijd tot tijd nodig hebben.

C. Met inachtneming van de onderstaande bepalingen mag u de goederen doorverkopen of gebruiken in het kader van de normale bedrijfsvoering (maar niet anderszins) voordat wij de betaling voor de goederen hebben ontvangen. Als u de goederen echter voor die tijd doorverkoopt, doet u dat als opdrachtgever en niet als onze agent.

– Op elk moment, voordat de eigendom van de goederen op u overgaat, zonder beperking van enig ander recht of rechtsmiddel dat we kunnen hebben, kunnen we op elk moment:

– eisen dat u al onze goederen in uw bezit aflevert, die niet zijn doorverkocht of onherroepelijk in een ander product zijn verwerkt; en – als u dit niet onmiddellijk doet – we een van uw gebouwen betreden of een derde partij waar de goederen zijn opgeslagen, om ze op te halen.

8. Annuleringen

A. U kunt een bestelling van goederen op elk moment annuleren tot 14 dagen na de dag waarop u de goederen van ons heeft ontvangen. Om uw bestelling te annuleren, neem dan contact met ons op via e-mail (info@bermantec.com of kontakt@bermantec.com) met uw bestelnummer als referentie en laat ons weten dat u wenst te annuleren.

B. Als u een bestelling annuleert voordat deze is verzonden en u heeft vooruitbetaald, dan zullen wij dit bedrag aan u terugbetalen, samen met eventuele verzendkosten. Als we de goederen al naar u hebben verzonden, moet u deze op eigen kosten aan ons retourneren. Neem contact met ons op, dan kunnen we ervoor zorgen dat onze koerier de goederen bij u ophaalt en zullen we de vervoerskosten van uw terugbetaling aftrekken.

C. U kunt de goederen alleen aan ons retourneren op voorwaarde dat:

– ze waren niet op maat gemaakt of een speciale bestelling;

– ze zijn niet gemonteerd; en

– ze worden geretourneerd in een verkoopbare staat.

D. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, behouden wij ons het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen tot 25% van de goederenwaarde om de kosten van het testen en opnieuw verpakken te dekken voordat het artikel weer terug in onze voorraad gaat.

9. Retourprocedure

A. In het geval van een retourzending zullen wij op verzoek van de klant een “elektronisch retourlabel” verstrekken en dit naar een door u opgegeven e-mailadres sturen. De klant is verantwoordelijk voor het organiseren van het ophalen of brengen van het artikel naar de drop off locatie van het vervoersbedrijf. De bezorgkosten van de retourzending worden alleen vergoed als de klacht gegrond is en als de retourzending naar ons wordt teruggestuurd met behulp van het “elektronische retourlabel” van DHL Parcel, of voor een andere manier van verzenden die vooraf door een van onze collega’s is bevestigd.

B. Stuur het defecte artikel zo compleet mogelijk naar ons terug, inclusief accessoires, dat wil zeggen met alle onderdelen die u van ons hebt ontvangen bij de levering. Dit omvat het item zelf, de originele doos, schroeven, moeren, kabels, enz.

C. Gebruik voor het retourneren van goederen aan ons een geschikte verpakking die de goederen beschermt tegen typische transportrisico’s.

D. Voeg een gedetailleerde beschrijving van het defect en een kopie van de factuur toe. Dit vereenvoudigt en versnelt het proces.

E. Wij zorgen ervoor dat uw retouraanvraag zo snel mogelijk wordt ingediend en beoordeeld en indien nodig wordt doorgestuurd naar de fabrikant.

F. Stuur de retourzending naar het volgende adres: P.A. Berman Techniek B.V.; Veldkersweg 34, 3053 JR Rotterdam, Nederland.

Telefoon: +31 (0)10-4610677. E-mail: info@bermantec.com.

10. Onze aansprakelijkheid:

A. Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, voor enig verlies van winst, of enige indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband met het contract.

B. Onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband met dit contract, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, zal in geen geval de prijs van de goederen overschrijden.

Gebeurtenissen buiten onze controle

C. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of vertraging in de uitvoering van een van onze verplichtingen onder dit contract die wordt veroorzaakt door een handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere industriële optreden van derden, onlusten, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurlijke ramp of uitval van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

D. Als een dergelijke gebeurtenis plaatsvindt die van invloed is op de uitvoering van onze verplichtingen onder deze voorwaarden:

– we nemen zo snel als redelijkerwijs mogelijk contact met u op om u op de hoogte te stellen; en

– onze verplichtingen uit hoofde van het contract worden opgeschort en de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen wordt verlengd voor de duur van het evenement buiten onze controle.

11. Defecte goederen en garantie

A. Alle nieuwe en gereviseerde goederen hebben een garantie van 12 maanden vanaf:

de datum van aankoop tegen defecten als gevolg van defect materiaal of vakmanschap.

Deze garantie is echter niet van toepassing op enig gebrek dat voortvloeit uit:

– normale slijtage;

– opzettelijke schade, abnormale opslag- of werkomstandigheden, ongeval, nalatigheid door u of een derde partij;

– als u de goederen niet volgens de gebruiksaanwijzing bedient of gebruikt;

– elke wijziging of reparatie door u of door een derde partij die niet een van onze erkende reparateurs is; en

– elke door u verstrekte specificatie.

B. Deze garantie is een aanvulling op, en heeft geen invloed op, uw wettelijke rechten met betrekking tot de goederen die defect zijn of niet zoals beschreven.

C. Deze garantie is niet van toepassing op verlies van voertuig of uitrusting, tijdverlies, ongemak of andere incidentele of gevolgschade

D. Als u een consument bent en u denkt dat de goederen defect zijn, neem dan contact met ons op om de terugzending van de goederen naar ons te regelen, zodat we ze kunnen inspecteren. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor uw rekening, maar we zullen dit terugbetalen als de goederen defect blijken te zijn.

E. Indien u een bedrijf bent en u denkt dat de goederen defect zijn, dan?

– dient u ons binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk te melden dat de goederen defect zijn; en

– dient u ons in de gelegenheid te stellen de goederen te inspecteren; en

– dient u de goederen op eigen kosten aan ons retourneren, en wij zullen, naar eigen goeddunken, de defecte goederen repareren of vervangen of de prijs van de defecte goederen terugbetalen.

F. Als we vaststellen dat de goederen niet defect zijn, zullen we contact met u opnemen om u dit te laten weten en aanbieden om de goederen aan u terug te sturen. Als u niet binnen 28 dagen na een dergelijke aanbieding contact opneemt met ons, hebben wij het recht om dergelijke niet-opgeëiste goederen te verwijderen.

12. Andere belangrijke termen

A. We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, en we zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen onder deze Voorwaarden.

B. Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om een ​​van de voorwaarden af ​​te dwingen.

C. Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van hen onwettig is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

D. Als we er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen onder deze voorwaarden nakomt, of als we onze rechten jegens u niet afdwingen, of als we dit uitstellen, betekent dat niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dat u niet hoeft te voldoen met die verplichtingen. Als we afstand doen van een verzuim door u, doen we dit alleen schriftelijk, en dat betekent niet dat we automatisch afzien van eventuele latere wanbetaling door u.

E. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. We stemmen er allebei mee in ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.

13. Informatie over ons:

P.A. Berman Techniek is een in Nederland opgerichte vennootschap geregistreerd onder Kamer van koophandel nummer 24261216. Ons statutaire kantooradres is Veldkersweg 34, 3053 JR Rotterdam.

Telefoon: +31 (0)10-4610677

E-mail: info@bermantec.com